תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש באתר 

ברוכים הבאים לאתר "מאך1" שבכתובת www.mach1.co.il (להלן: "האתר" או " מאך1"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי דוד בוחבוט, ע.מ. 52959509 (להלן: "הנהלת האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל הזמנה הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1. תחילת השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו ועיון במידע בו, לרבות באמצעות מכשירי קצה שונים, כפופה ומותנית בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם ביצוע כל פעולה באתר ובפרט ביצוע הזמנות למשלוח ו/או שליחת מידע באמצעות האתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם. 

1.2. הסכם זה יהא מחייב, ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.3. הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "השולח") לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין, והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם ועל אישורו של אלה וכן על יתר ההנחיות וההתניות בהסכם וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת. 

1.4. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

2. מהות האתר

2.1. "מאך 1" הינו אתר אינטרנט ייחודי המתמחה במתן פתרונות שילוח מהירים, אמינים, יעילים וזולים באזור המרכז, גוש דן ואיזור השרון. חברת "מאך1" חרטה על דגלה שירות אישי, איכותי, מקצועי ופרטני כסוד להצלחתה. 

2.2. "מאך1" מתמחה בשילוח של מעטפות וחבילות קטנות בלבד, ובכפוף לאזורי החלוקה אשר יפורטו באתר. הנהלת האתר תאפשר למשתמש לבצע הזמנות למשלוחים באתר בכפוף לעמידה בתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. 

 

3. תנאים לרישום ושימוש באתר

3.1. כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולבצע הזמנות לשילוח דרך האתר בכפוף לתנאים הבאים:

א. המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה שתבוצע פעולה על ידי קטין ללא אישור אפוטרופוס - הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

ב. המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

ג. המשתמש הנו בעל כרטיס חיוב תקף מאחת מחברות כרטיסי אשראי המקובלות על ידי הנהלת "מאך1" ומצוינות בעמוד המחירון באתר.  

ד. הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר, או עושה בהם שימוש במסגרת האתר, הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

4. שימוש באתר 

4.1. המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, בתוכנת האתר ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד לטובת ביצוע הפעולות המורשות על ידי הנהלת האתר.

4.2. חל איסור לעשות שימוש באתר או בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

5. הצטרפות לאתר ופתיחת כרטיס לקוח

5.1. ביצוע הזמנה לבצע משלוח מתבצעת באופן מקוון באמצעות האתר מצריכה השלמת הליך רישום וכפופה לקבלת תנאי שימוש אלה. הרישום נעשה על ידי השלמת טופס "משלוח חד פעמי" של האתר ומסירת פרטים מזהים של המשתמש לרבות שמו המלא של המשתמש, מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר פיזית לרבות כתובת למשלוח חשבונית, טלפון ופרטי התקשרות נוספים וכן מסירת פרטי אמצעי תשלום לרבות ת.ז. בעל כרטיס החיוב וספרות לזיהוי.

5.2. לאחר השלמת הליך הרישום מערכת האתר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני ולמכשיר הטלפון הנייד אשר סופקו שם משתמש וסיסמת כניסה לאזור האישי. כמו כן, לאחר חיוב אמצעי התשלום הנהלת האתר תישלח חשבונית מס וקבלה דיגיטלית לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה. 

6. הליך ביצוע ההזמנה למשלוח

6.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבלת הזמנות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה על הסירוב לקבלת ההזמנה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני /הודעה טלפונית/מסרון לטל הנייד. לכתובת המייל  אשר נמסרה על ידי המשתמש.

6.2. לאחר השלמת הליך ההרשמה יש ללחוץ על "הזמנת שליחות" מכל דף באתר, למלא את שם המשתמש והסיסמא במקום המתאים, לעיין בקפידה בתנאי התקנון ולסמן בתיבה המתאימה "אני מסכים לתנאי התקנון". יודגש כי השימוש בשירות כפוף לקבלת כל תנאי השימוש באתר. 

6.3. בעמוד ההזמנה המשתמש יתבקש להזין את תאריך המשלוח, שם המזמין, האם נדרש שירות "הלוך חזור", החל שעת ביצוע הזמנת המשלוח, רמת הדחיפות, מהות ותכולת המשלוח, כתובת השולח ופרטי האיסוף תחת "כתובת המוצא" והכתובת אליה יש לבצע את השליחות תחת "כתובת היעד". בנוסף מס טל של הנמען /קומה/כניסה ופרטים נחוצים נוספים{מאחור בחצר-כניסה צדדית  וכו...

6.4. לאחר השלמת פרטי ההזמנה ולחיצה על כפתור "קליטת ההזמנה" יפתח עמוד ובו פרטי ההזמנה אשר הזין המשתמש. 

6.5. בסיום ההזמנה תישלח הודעת טקסט למכשיר הטלפון הנייד או לכתובת המייל  אשר סיפק המשתמש .המציין כי הזמנתו התקבלה בהצלחה אשר תהווה אסמכתא לקליטת ההזמנה. 

6.6. התשלום בגין ההזמנות יתבצע: לקוחות קבועים סוף חודש/  לקוחות חד פעמי בסיום יום העבודה.

6.7. חיוב הכרטיס יבוצע באמצעות דף סליקה מאובטח של חברת כרטיסי האשראי ו/או באמצעות דף מאובטח בתקני HTTPS. כל תשלום בגין שירות שליחויות המתבצע הינו מאובטח ועומד בתקנים המחמירים ביותר הנדרשים על ידי חברות האשראי. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי אמצעי התשלום ישמרו במערכת קובץ מאובטחת ומוצפנת עד לתום החיוב .וכן להשארת פרטי התשלום במערכת גם לאחר מכן, על מנת לאפשר למשתמש להמשיך ולקבל שירות מהאתר ולהשאיר את כרטיס הלקוח פתוח. המשתמש יכול לפנות להנהלת האתר בכל עת על מנת לסגור את כרטיסו ולהסיר את פרטי אמצעי התשלום ממערכת האתר, כפוף לבדיקת הנהלת האתר כי למשתמש לא קיימים חובות עומדים בגין השירות. 

6.8. במידה ולא יהיה באפשרות הנהלת מאך1 לבצע חיוב של כרטיס החיוב אשר נמסר, בין מטעמים כי התלויים בחברת סליקת כרטיסי האשראי (לרבות נתונים שגויים ו/או חשש כי בוצע שימוש בכרטיס אשראי גנוב ו/או חשש לפעילות פלילית אחרת) ובין מטעמים אחרים, הנהלת מאך1 שומרת לעצמה את הזכות לסגור את כרטיס הלקוח, למנוע מהמשתמש לבצע כל פעילות נוספת באתר ולקבל שירות נוסף. כמו כן, במקרים אלה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לקבלת שיפוי מלא מהמשתמש בגין עלות השירות ועל נזקיה. 

6.9. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת כרטיסי האשראי, מאך1 תשלח העתק חשבונית "נאמן למקור" לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה . כמו כן  העתק  החשבונית ללקוח קבוע  באיזור האישי תחת "היסטורית חשבוניות*חיוב"

7. רמות דחיפות המשלוחים

7.1. כחלק מהשירות ללקוחותיה, "מאך1" מציעה למשתמשיה את האפשרות לבחור בין 4רמות דחיפות שונות לביצוע המשלוחים. רמות הדחיפות שונות זו מזו בזמני האיסוף של המשלוח, שעת הגעת המשלוח ליעדו ובעלות השירות. 

7.2. יובהר, כי הזמנה תיחשב כאילו נקלטה במערכת רק לאחר קבלת אסמכתא מהנהלת האתר על הזנת ההזמנה ואישור התשלום.

7.3. משלוח רגיל: זמן ביצוע שליחות רגילה יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת. הנהלת האתר מתחייבת, בכפוף לתנאים וההגבלות מטה, כי המשלוח יגיע ליעדו בטווח הזמנים המופיע מרגע קליטת ההזמנה במערכת, כאשר איסוף המשלוח  והמסירה  ביעד יתבצע בטווח הזמנים  מרגע קליטת ההזמנה במערכת. 

7.4. משלוח דחוף: זמן ביצוע שליחות דחופה יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת ועד מסירת המשלוח. הנהלת האתר מתחייבת, בכפוף לתנאים וההגבלות מטה, כי המשלוח יגיע ליעדו יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת, כאשר איסוף המשלוח מנקודת המוצא יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת. 

7.5. משלוח בהול: זמן ביצוע שליחות בהולה יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת ועד מסירת המשלוח. הנהלת האתר מתחייבת, בכפוף לתנאים וההגבלות מטה, כי המשלוח יגיע ליעדו יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת, כאשר איסוף המשלוח מנקודת המוצא יתבצע יתבצע בטווח הזמנים  מרגע קליטת ההזמנה במערכת. 

7.6. משלוח סופר בהול : זמן ביצוע שליחות סופר בהול  יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת ועד מסירת המשלוח. הנהלת האתר מתחייבת, בכפוף לתנאים וההגבלות מטה, כי המשלוח יגיע ליעדו יתבצע בטווח הזמנים מרגע קליטת ההזמנה במערכת, 

8. תנאים ומגבלות:

8.1. "מאך1" אינה מספקת שירותי אחסון ו/או שירותי שמירה על חבילות.

8.2. השירות עובד בימים א' – ה'. שעות הפעילות הינן משעה 08:00 בבוקר ועד 17:00 . 

8.3. המערכת מאפשרת למשתמש לבצע הזמנות ליום עסקים אחר על ידי שינוי תאריך ושעת המשלוח.

8.4. המשתמש מודע, מסכים ומאשר כי למחיר ההזמנה עשויים להצטרף חיובים נוספים לרבות חיוב בגין המתנה, חיוב בגין הגעה ליעד שגוי, סגור ו/או הנמען אינו נמצא בכתובת היעד בעת הגעת השליח. 

8.5. . עלות כל יחידת המתנה – עד 10 דקות  בהתאם  למחיר המופיע באתר. יחידת המתנה תחושב החל מהדקה הראשונה מרגע הגעת השליח לכתובת היעד ותחויב בסך של יחידת המתנה בגין כל 10 דקות המתנה. . השליח כל שביכולתו לעדכן את המשתמש בזמן אמת באמצעות מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה. על המשתמש האחריות להיות זמין באמצעי ההתקשרות אשר מסר. 

8.6. על המשתמש לבדוק את כתובת האיסוף וכתובת היעד של המשלוח שהזין וכן לוודא כי בעת הזמן אשר נקבע לאיסוף או המסירה בכתובות אלה יהיה נוכח אדם מעל גיל 18 הרשאי למסור בשם המשתמש ו/או לקבל בשם הנמען בכתובת היעד את המשלוח. יובהר ויודגש כי עלות הגעה ליעד שגוי, סגור ו/או מקום בו המוסר ו/או הנמען או מורשה מטעמם אינם נוכחים - המשלוח יחויב אוטומטית יובהר כי לא יתבצע תאום טלפוני מקדים טרם האיסוף ו/או המסירה. 

8.7. יובהר ויודגש כי המשתמש מחויב לעדכן את הנהלת האתר במידה והמשלוח מכיל כסף מזומן ו/או המכיל מסמכי מכרז כל דבר מה שערכו למעלה  מ1000ש"ח  ישתנה אוטומטית למשלוח בהול ויחויב בהתאם. בנוסף לזאת  מאך 1 רשאית להפעיל שיקול דעת  ולהחליט אם לבצע את השליחות או לא .

9. שינוי ו/או ביטול הזמנות:

9.1. הנהלת "מאך1" מעמידה את הלקוח במקום הראשון ויודעת כי לפעמים שינויים קורים. לכן, מאך1מאפשרת ללקוחותיה לבצע שינויים בהזמנות ו/או לבטלן, ומציגה בשקיפות מלאה את מדיניות הביטולים והשינויים בהתאם למפורט מטה: 

9.2. ניתן לבטל הזמנת שליחות שהוזמנה לאותו יום עסקים.  ביטול שליחות אפשרית  אך ורק טלפונית  מול  נציג  מאך 1 זיכוי כספי נתון לשיקול דעת  המשרד .

 

9.3. שליחות שבוטלה לאחר הגעת השליח לכתובת ו/או איסוף השליחות תחויב במלואה .כמו כן, ייתכן ולעלות הביטול תתווספנה עלויות החזרת המשלוח למשלחו אשר יחושבו בהתאם לרמת הדחיפות, גודל החבילה, מקום האיסוף ויעד המשלוח ובשים לב לשעות הפעילות.

9.4. שינוי הזמנה שהוזמנה לאותו יום עסקים: מאך1 עושים את מירב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ודינאמי, בהתאם לצרכי הלקוח. על כן, מרגע ונקלטה ההזמנה במערכת, הנהלת האתר תאפשר, במקרים מסוימים, שינוי של פרטי יעד המשלוח ו/או שינוי דחיפות משלוח רגיל למשלוח דחוף ו/או בהול וכן שינוי של דחיפות משלוח דחוף למשלוח בהול, תוך עדכון מחיר השירות בהתאם לתעריפים של השירותים השונים. משתמש שברצונו לשנות הזמנתו לבקש זאת טלפונית בלבד. שינוי ההזמנה יהיה כפוף לאישור הנהלת האתר וייתכן שיחויב בתוספת תשלום בהתאם לרמת הדחיפות הנדרשת, גודל המשלוח, יעד המשלוח המבוקש ובשים לב לשעות הפעילות.

9.5. ניתן לשנות את יעד המשלוח כל עוד השליח לא הגיע לאסוף את המשלוח, ובכפוף למחירון האתר.

9.6. שינוי / ביטול הזמנה שהוזמנה ליום עסקים קיים  או עתידי: על המשתמש המעוניין לבטל הזמנה שביצע באמצעות האתר לפנות להנהלת האתר בטל'    036299370ולעדכן בדבר השינוי. 

9.7. בכל מקרה אחר, מדיניות ביטול עסקה תהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו.  

10. תכולת המשלוחים

10.1. "מאך1" מקיימת את השירות באמצעות שליחים על קטנועים/רכבים  על כן, השירות מוגבל בגודל המשלוח ומתומחר בהתאם. כחלק מהשירות, "מאך1" מאפשרת לבצע הזמנות של משלוחי חבילות בגדלים הבאים: הובלות ברכב  יתבצעו בהזמנה טלפונית בלבד

10.1.1. משלוח קטן - משלוח פריט שגודלו עד מעטפת A4 (כ 24X35 ס"מ). משלוח מסוג זה יכול להכיל כל פריט (לרבות מעטפת מסמכים, רכיב אלקטרוני, CD, מפתחות, אשר גודלו אינו עולה על מעטפת A4 ויכול להיכנס בשלמותו למעטפה. 

10.1.2. משלוח בינוני – משלוח פריט שגודלו עד לגודל קלסר משרדי ( כ- 34X28X5 ס"מ). משלוח מסוג זה יכול להכיל כל פריט ו/או קבוצת פריטים (לרבות קלסר, חבילת מסמכים עבה, רכיבים אלקטרונים, אריזת קנייה, חבילת כרטיסי ביקור וכו') שגודלם עולה על מעטפת A4 ועד גודל קלסר משרדי אחד או  חבילה אחרת עד גודל חבילת נייר A4 

10.1.3. משלוח גדול - משלוח פריט שגודלו עד גודל קרטון A4 – כשלושה קלסרים משרדיים (כ- 34X28X24 ס"מ). 

10.2. יובהר כי "מאך1" אוסרת לעשות כל שימוש בשירות שאינו חוקי בשירות ו/או להשתמש בשירות לצורך העברת פריטים ו/או חומרים שהם בלתי חוקיים ו/או העשויים להכיל תכנים טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.

10.3. האחריות לוודא כי תכולת המשלוח, מטרת ומהות השליחות עולה בקנה אחד עם הוראות כל דין הינה באחריות מזמין השליחות בלבד. 

11. אחריות לתוכן המשלוח 

11.1. הנהלת מאך1 מתייחסת במלוא החשיבות לנושא שמירת תוכן המשלוח המופקד אצל שליחיה. על כן, הנהלת מאך1 מתחייבת לשמירה קפדנית על תוכן המשלוח (להלן: "המטען") ומתחייבת לשפות את משתמשי השירות על כל נזק ישיר שיגרם למטען בעת השילוח, בכפוף לבא:

11.1.1. התביעה לנזק תוגש בכתב להנהלת "מאך1" תוך 30 ימים מיום ביצוע המשלוח. 

11.1.2. בכל מקרה האחריות לנזק המטען תהא פי 10 מגובה עלות ההזמנה המקורית ולא תעלה על סך של 1,500 ₪, ובכפוף להוכחת הנזק בעת השליחות. 

11.1.3. הכיסוי הינו לנזקים ישירים למטען בלבד. לא ינתן כל שיפוי ו/או פיצוי לנזקים עקיפים לרבות אבדן הכנסה ו/או ריווח, אבדן זמן עבודה וכיוצא באלה. 

11.1.4. אין ביכולתה של מאך1 לשפות בגין מטען הכולל מסמכים שלא ניתן לשחזרם. על המשתמש בשירות ובאחריותו לדאוג לשמור העתק המסמכים טרם ביצוע המשלוח. 

11.1.5. המשתמש מסכים ומאשר כי מספר התביעות אשר יש בידו להגיש מוגבל לתביעה אחת בגין כל משלוח, אשר תוגש בהתאם לעיל. ההכרעה הסופית בתביעה הינה על ידי הנהלת "מאך1". במידה ושולח המטען 

11.1.6. הכיסוי אשר ינתן לכל משלוח מוגבל להגשת תביעה אחת התביעות מוגבלות לתביעה אחת בגין כל משלוח, שתסולק – באופן מלא וסופי – בגין כל אובדן או נזק הכרוכים בה. במקרה וגבולות הכיסוי לעיל אינם מספקים את המשתמש, עליו לבצע הסדר ביטוחי באופן עצמאי לתכולת המשלוח. במידה ולא יעשה כן, המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחראיות לכל אבדן ו/או נזק.

12. מחירון

12.1. המחירים באתר ובהסכם זה הינם בשקלים חדשים.

12.2. ללקוחות מזדמנים באתר המחיר כולל מע"מ  

12.3. לקוחות קבועים החתומים על הסכם מחירים  קבוע[מחירון]-המחירים  אינם כוללים מע"מ  

12.4. מחירי השירות יופיעו באתר תחת דף "כמה זה עולה" וכן בסיום כל הזמנה אשר תאושר על ידי הנהלת האתר. 

12.5. המשתמש מודע כי מחירי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת,  אם וכאשר הנתונים בזמן ביצוע השליחות מתבררים  ש"שונים" מנתוני ההזמנה אשר צוינו ע"י המשתמש" ובכפוף לאזורי השליחות, רמת הדחיפות של המשלוח, גודל המשלוח ומועד הזמנת המשלוח. 

12.6. המשתמש מודע, מסכים ומאשר כי למחיר ההזמנה עשויים להצטרף חיובים נוספים לרבות חיוב בגין המתנה של השליח ו/או חיוב בגין הגעה ליעד שגוי, סגור ו/או יעד בו לא נוכח אדם המורשה למסור ו/או לקבל את המשלוח בעת הגעת השליח. 

13. הגבלת אחריות השירות

13.1. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות "מאך1", לרבות במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש ו/או בתנאים אשר יש בהם לעכב את השליחות לרבות תנאי מזג אויר קשים ו/או חסימת כבישים ו/או נתיבי תחבורה בשל תאונת דרכים ו/או על ידי כוחות הבטחון ו/או במקרים של כוח עליון לרבות במקרים של תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או או תקלות במערכות תקשורת אחרות של ו/או במקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת האתר. 

13.2. יובהר כי במקרים בהם נבצר מ"מאך1" לבצע את השליחות ולמעט במקרים בהם הוזנה כתובת שגויה על ידי המשתמש ו/או במקרים בהם רשלנותו ו/או מחדלו של המשתמש ו/או נמען החבילה תרמה או גרמה לעיכוב בביצוע השליחות, תשיב "מאך1" למבצע הפעולה שהתבטלה כל סכום ששולם על-ידו. 

13.3. מובהר ומוסכם כי הנהלת האתר רשאית לבטל הזמנה של משלוח באתר במקרים מסוימים, לרבות במידה ותימצא כל טעות, לרבות טעות קולמוס בעלות השירות, מאפייניו, מחירו וכיוב' כפי שהופיעו באתר ו/או במידה שיתגלה כי הזמנת השירות נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לאמור בכל דין ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול ההזמנה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני/הודעת מסרון /טלפונית  לכתובת/ מס הטלפון  אשר נמסרה על ידי המשתמש.

 

13.4. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. 

13.5. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מאי ביצוע השליחות במועדה ו/או עיכוב בביצוע השליחות מטעמים שאינם קשורים בה. בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור ביצוע השליחות. 

13.6. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר.

13.7. במקומות בהם הכניסה אליהם מוגבלת כדוגמת מוסדות, מרכזי תעשיה ומסחר ו/או בנייני מגורים רבי קומות.  במקרים אלה זמן המתנת השליח  יחויב כך שעלותה של כל יחידת זמן של עד 10 דקות תהא 10₪. 

14. רישום הפעולות באתר

14.1. שרת האתר מנהל רישום של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראייה לכאורה בכל שאלה, בעיה ו/או מחלוקת אשר יתגלעו בין הנהלת האתר לבין המשתמש. 

14.2. שעון השרת יהווה ראייה בסוגיית השעה והתאריך בהם בוצעה פעולה באתר.

15. זמינות האתר

15.1. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר האינטרנט או לערוץ מדיה ואנשי קשר פעילים.

16. שמירת המידע והשימוש בו

16.1. האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר.

16.2     פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג' שלא לצורך השימוש באתר

 

17. הסכמה לקבלת דיוור מהאתר 

17.1. הרישום לאתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: mach1@mach1.co.il

18. שימושים אסורים

18.1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש העלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

18.2. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

18.3. אתרים מקושרים ופרסומות של צדדים שלישיים

18.4. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

18.5. הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר מטעם צדדים שלישיים. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

19. קניין רוחני

19.1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

19.2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

19.3. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון  המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או לספקים השונים ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

20. שיפוי

20.1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

20.2. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

20.3. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

20.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

20.5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

20.6. הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

20.7. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

20.8. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

21. אבטחת המידע

21.1. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

22. המחאת זכויות וחובות

22.1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

23. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

23.1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז. המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור ומוותר בזה על כל זכות  להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.

23.1.1. סעיף בוררות: על אף האמור, הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. 

23.1.2. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

23.1.3. היה ו"מאך1" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

 

24. שירות לקוחות ויצירת קשר

24.1. "מאך1" חרטה על דגלה ערכי איכות ומצוינות ומקפידה על סטנדרטים גבוהים בכל הקשור לשירות הלקוחות תוך טיפול בכל בקשה או הבהרה לשביעות רצון הלקוח ככל האפשר. 

24.2. הנהלת האתר מצהירה כי תנקוט במרב המאמצים על מנת לפתור בעיות ומחלוקות שיתעוררו בקשר לשירות.

24.3. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו אודות אופי, טיב ואיכות שירות, שעות פעילות ולכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

טלפון ליצירת קשר: 036299370

כתובת דואר אלקטרוני:  mach1@mach1.co.il

בפקס:  03-6294997

בדואר: מנחם בגין 44 תל אביב

24.4. פניה בעניין חשבונית, העתק נאמן למקור, טפסים ו/או כל שאלות הנוגעות לחיוב עסקאות אנא הפנו אל הנהלת החשבונות בכתובת דוא"ל: mach1@mach1.co.il

תודה על שבחרת לעבוד עימנו!